TV systém pro manipulátor DEKMAN, který slouží ke kontrole a opravám parogenerátorů primárního okruhu.

2021-11-29T16:54:59+01:00