Dodávka dignostických kamer pro kontrolu vnitroreaktorových částí. Systém je složen z hlavní diagnostické
kamery na sloupový manipulátor ZOK a sady pěti kamer pro kontrolů činnosti modulů výřivých proudů atd. Systém
tvoří dvě řídící pracoviště lokální na reaktorovém sále nebo pracoviště umístěné mimo reaktorový sál. Obě pracoviště
jsou spolu propojena optickým kabelem.

2009