Dodávka televizního systému, který slouží k navedení nástrojů a k nepřímé vizuální kontrole manipulátoru při
zaslepování trubiček parogenerátoru.

Celý televizní systém je ve FHD rozlišení. Obraz všech kamer, z nichž tři jsou stacionární a jedna panoramatická,
je zaznamenáván na paměťové karty. Systém je doplněn titulkovačem pro popis situací.

Provozovatelem manipulátoru je jaderná elektrárna Pakš (Maďarsko).
Generální dodavatel manipulátoru je VUJE a.s.