Televizní systém manipulátoru IRIS 17 je určen pro nepřímou vizuální kontrolu defektů u vnitřního povrchu kolektoru
parogenerátoru jaderných elektráren VVER 440 a VVER 1000.

Hlavní částí televizního systému je VIZ-HD modul pro skenování povrchu nádoby ve Full-HD rozlišení. Součástí
systému je též nepřímá vizuální kontrola jednotlivých pracovních modulů manipulátoru IRIS 17 za pomoci řady dalších
kamer. Z vizuální kontroly je v systému pořizován obrazový záznam, který se dále zpracovává a titulkuje pro další
potřeby archivace.

Součástí vizuálního modulu je též poměrové odměřování velikosti nalezených defektů.

2017