Manipulátor je určen pro dálkovou kontrolu a opravy parogenerátoru jaderné elektrárny Dukovany.

Televizní část manipulátoru slouží pro nepřímou vizuální kontrolu povrchů parogenerátoru jaderné elektrárny
tj. k vyhledávání a kontrole defektů.

Hlavní televizní modul určený pro kontrolu povrchů parogenerátoru pracuje ve Full HD provedení, pomocné signály
se zpracovávají v SD provedení a slouží ke kontrole pracovních operací.

Součástí systému je mimo jiné záznam obrazu, titulkování vč. vkládání souřadnic o poloze manipulátoru, laserové
zaměřovače pro určení velikosti defektu, ale i ovládání celé televizní části a propojení s hlavním řídícím
systémem manipulátoru

Listopad 2018