Televizní systém pro bublinkový manipulátor BUB -1000, který slouží pro obrazovou kontrolu netěsností při zkoušce
bublinkovou a heliovou metodou.

2017