Digitální televizní studio, digitální střižny a odbavovací pracoviště satelitního kanálu slovenské televizní společnosti VTV. Po ukončení činnosti této stanice jsou jednotlivé funkční celky využívané v jiných televizních produkčních a vysílacích stanicích na Slovensku.

Obrazová a zvuková režie

Digitální střižna

Kamera Sony na stativu Vinten ve studiu