Instalace a dodávka audiovizuální techniky posluchárny a kamerového výukového systému na operační sály II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1.LF a VFN.

Únor 2008