Vozík se strunovým navijákem určený pro měření radiace v kolmých i šikmých vrtech.

Prosinec 2016