V Ústavu přístrojové techniky v Brně realizováno vybavení posluchárny kompletní audiovizuální technikou včetně konferenčníhio systému BeyerDynamic pro 78 účastníků.