Ve spolupráci s firmou URC Systems jsme se podíleli na realizaci víceúčelového policejního vozu.

Command Control VAN je speciálně upravené víceúčelové policejní vozidlo vybavené vestavěnou monitorovací technologií
a dalším speciálním zařízením. Díky navzájem komunikujícím technologiím se vozidlo stává silným nástrojem
při činnosti policie v terénu a v boji proti extremistickým jevům.

Vozidlo integruje:
•VELITELSKÉ PRACOVIŠTĚ – řízení jednotek v terénu.
•MOBILNÍ OPERAČNÍ STŘEDISKO – převzetí činnosti operačního střediska v terénu.
•KOMUNIKAČNÍ STŘEDISKO – zajištění hlasového a datového spojení jednotek v terénu.
•KAMEROVÝ DOHLED – monitorování policejních opatření se záznamem.
•PÁTRACÍ AKCE – technologie pro vyhledávání ztracených osob i v obtížném terénu.
•KONTROLNÍ ČINNOST – kontrola osob a vozidel s využitím on-line přístupů do databází PČR.
•MONITOROVÁNÍ KMITOČTOVÉHO PÁSMA – vyhledávání aktivit v kmitočtovém pásmu, zjišťování pokrytí území
signálem systému PEGAS.

Vozidlo si můžete také prohlédnout na webových stránkách:
https://www.urc-systems.cz/produkt/c2van/

Prosinec 2018