Instalace a dodávka audiovizuální techniky posluchárny a kamerového výukového systému na porodní a operační sály Gynekologicko-porodnické kliniky VFN.

Pro nadační fond GENOM – dovybavení posluchárny Gynekologicko-porodnické kliniky VFN.

Prosinec 2005