Pro Zpravodajství TV NOVA DSNG přenosový vůz s instalací satelitní technologie ND SatCom,a Tanberg. Ostatní technologie
Harris, Sony a ForA. Zcela autonomní provoz, napájení z vestavěného agregátu Panda 6 kVA. Vestavba v automobilu Volkswagen
T4.

2010