2008

Provedena vestavba technologie do skříňového vozu IVECO. Režijní zařízení a kamery SONY, zvukový stůl AEQ. Realizace
včetně projektu.