Diagnostický televizní systém v HD rozlišení pro manipulátor MKS, včetně záznamu pro defektoskopickou kontrolu primárního
okruhu jaderných elektráren. Součástí systému byla také výroba a dodávka mobilního operačního pracoviště (mobilní
buňky), kde jsou umístěny veškeré řídící technologie pro řízení a práci s manipulátorem MKS a diagnostickými
systémy.

Únor/2013