Obměna stávajícího kamerového řetězce v jednacím sále Senátu ČR. Dodávka a instalace 4 profesionálních HD kamer
SONY BRC-H900 a příslušných kamerových jednotek a dalšího příslušenství. Vytvoření nových optických tras a
kompletní rekonstrukce vysílací režie.

Květen 2017