Dodávka a implementace televizního systému pro tunely Radejčín a Prackovice na dálnici D8 a jeho integrace do stávajícího
TV systému tunelů Panenská a Libouchec a operačních středisek v Řehlovicích a Petrovicích.

Prosinec 2016