Pracoviště pro dva operátory, pneumatický výsuvný stožár, stabilizační nohy, nezavislé topení, klima, napájecí
systém Victron.

Vozidlo si můžete také prohlédnout na webových stránkách provozovatele – AirSec. Zde pak získáte i další informace
o provozu a nabízených službách:
http://www.air-sec.com/photos.html

Květen 2017