Dodávka dvojice centrálních dispečinků pro tunely Panenská a Libouchec – dálnice D8. Jedná se o vybavení nezávislých dispečinků, sdružující centrální ovládání TV systémů obou tunelů na společném pracovišti včetně dodávky monitorové stěny a centrálních křížových přepojovačů s kapacitou 48 / 48.