Modernizace interiéru, videotechnologie a napájecího systému skříňového vozidla policie ČR. Pracoviště je součástí
integrovaného operačního systému a krizového řízení.

Prosinec 2017