Vybudování přípojného místa pro přenosové vozy. Propojení až pro 36 kamer po optickém hybridním kabelu a pro 24
kamer po triaxiálním kabelu. Vybudování linek pro audio a pro datovou síť.

Květen 2017