Dodávka a montáž televizního rozvodu v objektu tribuny, montáž televizní režie pro přípravu a odbavování dění
na ploše, reklamních a sponzorských spotú a eventuelního zábavného programu pro restaurace v areálu. Použité zařízení
Sony (kamery, režie, záznam, monitory) DataVideo (záznamy) a Harris (grafika, pomocná zařízení). Signál z režie je
veden kromě monitorů v budově tribuny i na velkoplošnou obrazovku na ploše.

Dalším předmětem dodávky byl kamerový systém pro rozhodčí. Kolem dráhy je umístěno 10ks IP kamer Sony a signál
je ukládán na server pomocí speciálního softwaru ELVIA, který umožňuje kontinuální prohlížení záznamu ze všech
10 kamer.

Veškerá technologie je HD.

2012