Audiovizuální technika v neexpoziční části.

Předmětem realizace je dodávka systému digital signage, AV vybavení divadla vědy, multifunkčního sálu, konferenčních
a výukových místností. Součástí vybavení divadla vědy je DCI digitální projekce včetně ozvučení sálu a scénického
osvětlení. Konferenční a výukové porostory jsou vybaveny interaktivními tabulemi a videokonferečními systémy .

6–11/2014