Rekonstrukce kamerového obrazového řetězce ve velkém sále Magistrátu Města Brna na FULL HD 3G HDSDI. Pro přenos HD
obrazového signálu z panoramatických kamer Panasonic do digitální obrazové střižny BlackMagic byla zvolena přenosová
soustava 3G HDSDI dle standardu SMPTE 424M.

Červenec 2016