Dodávka a instalace dataprojektorů, projekčních pláten, LCD, distribučních a řídicích systémů, reproduktorů a
videokonferencí. Realizace signálových tras pro audio a video, řídicích tras k jednotlivým audiovizuálním komponentům
a úchytných systémů pro audiovizuální prvky v budově Joštova 13 v areálu Filozofické fakulty.

Masarykova univerzita, Ústav archeologie a muzeologie, Brno.

červenec – srpen 2019