– vestavba do vozu Mercedes Benz
– pracoviště pro 4 osoby, sedadla pro 6 osob
– vybavení IT a spojovací technikou
– napájení: měnič, UPS, agregát, síť
– výstražné prvky, markýza

Duben 2015