Dodávka pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce – Kamerový systém pro snadné navádění jeřábu 250 t a manipulaci
s univerzálním záchytem vnitřních částí reaktoru.

Jedná se o dodávku 3 ks vidikonových kamer do prostředí se zvýšenou hladinou radioaktivity na univerzální záchyt.
2 ks kamer snímajících číselné osy jeřábu a 3 ks otočných kamer pro prostorové snímání reaktorového sálu.
Řídící a monitorovací stanoviště je umístěno ve dvou místnostech řízení jeřábu. O zobrazování obrazů z kamer
se starají vždy dva LCD monitory 32“ a ovládání kamer a ostatních komponentů systému zabezpečuje klávesnice RMX-70KB.

2012