Sestava 16 kabelových cívek s elektropohonem DirectDrive pro TV přenosový vůz.

Prosinec 2016