Instalace a dodávka audiovizuální techniky a Full HD displejů do posluchárny a kamerového HDTV rozvodu z operačních sálů chirurgická kliniky.

Červenec 2008