Rozšíření stávajícího TV systému o stacionární TV kamery a jejich začlenění do stávajícího systému metra.