Dodávka TV systému pro monitorování bezbariérového přístupu ve stanici Můstek včetně začlenění tohoto systému do TV systému metra.