Systém průmyslové televize ve stanicích metra Prosek, Střížkov, Letňany s přenosem signálů na centrální dispečink.

2007 květen až listopad