Systém průmyslové televize SONY – ELVIA ve stanici DP – Metro Hostivař s přenosem TV signálů na centrální dispečink.