Systém k organizaci provozu na seřadišti nákladních vozidel, čekajících na nakládku uhlí. Po zaregistrování je vozidlo zařazeno do seznamu čekajících podle druhu zboží. Obsluha ve váhovně dálkově organizuje způsob zařazování do čekacích pruhů pomocí velkoplošných zobrazovačů nad jednotlivými pruhy. Pokud je zboží připraveno, je osádka vyzvána zobrazením odpovídajícího registračního a pořadového čísla k nájezdu do prostoru nakládky. Kamerový systém slouží obsluze ve váhovně k rychlému přehledu o situaci na seřadišti.

2003