Systém pro ostrahu zhruba 6 km úseku odstavené části pásových dopravníků, kde docházelo k častým případům krádeží součástí dopravníků a poškozování strojního zařízení. Kamery v robustních krytech s motorzoom objektivy 15:1 monitorují pomocí preset funkce prostor kolem pásových dopravníků. Přenos na monitorovací stanoviště, vybavené digitálním záznamem, je prováděn pomocí bezdrátového spojení v pásmu 5,8 GHz.

Říjen-prosinec 2003