Dodávka infračervené kamery pro speciální účely. Kamera snímá a vyhodnocuje teploty běžného prostředí.