2009

Pro Zpravodajství ČT dva totožné DSNG přenosové vozy s instalací satelitní technologie Swe-dish, Xicom a Tanberg.
Ostatní technologie Harris a Sony. Zcela autonomní provoz, napájení z vestavěného agregátu Panda 4 kVA. Vestavba v
automobilu Volkswagen T4.