Předmětem zakázky byla instalace technologie umožňující využití stávajícího optického propojení jedním optickým
vláknem mezi ČT a Úřadem vlády ČR.
Infrastruktura na Úřadě vlády ČR byla nahrazena optickou infrastrukturou a 3 novými digitálními reportážními
soupravami. Reportážní soupravu lze připojit do 4 míst na Úřadu vlády.

Únor 2016