Komplexní dodávka digitálního televizního studia a technického odbavovacího pracoviště (TOP)

Místnost režie a technické kontroly studia

Stojany s technickým zařízením studia a TOP