• Jedná se o dodávku pěti přenosových vozů pro kontribuci TV signálu po optických sítích.
  • Vozy jsou vybaveny měřící technikou Leader a RTW pro kontrolu vstupních audio a video signálů. Možnost kontroly analogových a digitálních signálů. Kompresní kódovací a dekódovací technologie Barco. ATM adaptér Barco.
  • Zařízení vozu je doplněno záložním generátorem síťového napájení a klimatizační jednotkou.

Leden 2003