Předmětem zakázky je dodání dvou přenosových vozů pro účely regionálního studia Českého rozhlasu v Plzni a Praze.
Tyto vozy zajišťují kompletní realizaci rozhlasových přenosů a natáčení v exteriéru – politické a kulturně společenské
akce, koncerty, zábavné pořady, nedělní bohoslužby apod.

Jako automobil byl zvolen Renault s nástavbou Paragan Eurobox. Technologii tvoří digitální mixážní pult Digico, který
je optickým kabelem spojen s výnosným boxem, kde jsou vstupní a výstupní konektory.

září – listopad 2019