Série celkem 5 retranslačních vozů pro České radiokomunikace. Komplexní návrh, dodávka a zástavba zařízení do standardních vozidel s rozsáhlou úpravou střešní části vozů a složitým vnitřním vybavením (nosné konstrukce pro anténní stožár, stojany, stoly, kabelové bubny, ap.). Nezávislé napájení z vestavěného agregátu. Část specializovaného spojového zařízení si dodal zákazník.

Retranslační vůz s výsuvným stožárem pro ČRa – oblast Jižní Morava

Leden 2001

Tři přenosové retranslační vozy pro ČRa – oblast Praha

Červen 2001

Retranslační vůz s výsuvným stožárem pro ČRa – oblast Praha

Duben 2001