Měřící vůz na podvozku VW T5 – obdoba řešení dodaného roku 2017, které k velké spokojenosti zákazníka využívají
doposud. Montáž vnitřního vybavení, stožáru a technologie dodané zákazníkem. Doplnění vozu o třetí homologované
sedadlo v technologickém prostoru.

Prosinec 2019