Měřící vůz na voze VW T5, montáž vnitřního vybavení, stožáru a technologie dodané zákazníkem. Doplnění vozu
o třetí homologované sedadlo v technologickém prostoru.

Srpen 2017