Výměna audio a video techniky ve studiu, upgrade na 3G (1080p50)

Ze studia se vysílají zpravodajské pořady, např. Události, Horizont, Toulavá kamera apod.

Obraz:

Kamerová technologie: SONY HDC-3100, HDCU-3100, MSU-300, RCP-3100,

Režie: XVS-7000, panely MKS-R1620

Klíčovače pro virtuální produkci: Ultimatte 12 4K

Monitory: SONY BVM-E251, LMD-A240, FW-43BZ35J

Generátory synchronizace: Leader LT4610

Vkladač časového kódu

do obrazu: Elvia TC1000 3G

Měřící přístroje: Leader LV5350

Video infrastruktura: Imagine Communication Selenio

Zvuk:

Mixážní stůl: STUDER Vista X Infinity

Poslechové jednotky Sonifex RM-CAD8, TSL PAM1-MK2

Měřící přístroje: RTW TM7, TM3-3GS