DNPS II – Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky.

Projekt, dodávka a instalace technických prostředků + implementace SW vybavení SONY Sonaps pro potřeby redakcí:
ČT Praha:
– Redakce zpravodajství (RZ)
– Redakce sportu (RS)
– Redakce aktuální publicistiky (RAP)
– Nová média (NM)
TS Brno:
– Zpravodajství a aktuální publicistika TSB
– Redakce sportu
– Centrum zábavné tvorby
– Nová média
TS Ostrava:
– Zpravodajství a aktuální publicistika TSO
– Redakce sportu
– Nová média

2015 – 2016

Odstranit náhledový obrázek pro tuto referenci