Kamerový systém Masarykova nádraží – Praha.

Systém se skládá z kamer snímajících nástupiště,přehledové kamery na osvětlovacím sloupu vybavené panoramatickou
hlavicí a objektivem s velkým zoomem, záznamového zařízení a ovládacích klávesnic s joystickem. Obraz ze všech
kamer je zaznamenáván rekordérem v budově výpravčích a zároveň druhým rekordérem na místní služebně policie.
Ve velínu výpravčích jsou osazeny 4 monitory a klávesnice pro sledování živého obrazu z kamer, ovládání přehledové
kamery na osvětlovacím sloupu a ovládání záznamového zařízení.

2008