Poslechové stojany pro 10 CD. V systému je použit CD changer SONY, k ovládání slouží klávesnice s funkcemi volba CD, volba skladby, rychlý posuv, hlasitost.

2000 – 2004