Naše společnost se podílela na realizaci rozvodů pro audiovizuální techniku. Dále jsme realizovali rozvody pro spolupráci
s přenosovými vozy televizních společností s návazností na stávající velkou O2 arénu.

červen – listopad 2019