Naše společnost realizovala kompletní signal managemet pro audiovizuální techniku a přípojná místa pro spolupráci

s přenosovými vozy televizních společností s návazností na stávající velkou O2 arénu.

červen – listopad 2019