Komplex TV studia s kamerami, digitální režií, efekty a záznamem, zvuková režie s digitální zvukovou pracovní stanicí, obrazová a zvuková střižna a multiformátové přepisové pracoviště. Zařízení slouží pro výuku a tvorbu studentů pražské filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění.

Obrazová režie

Vozík s monitorováním ve studiu

Stojany s technickým vybavením studia

Kamery v přípravně studia